Lars Brink

Professor i dansk sprog og litteratur

Elmevænget 30

2880 Bagsværd

+45 44 44 20 46

E-mail: labri@webspeed.dk
Tekster
 1. Et forsøg på en betydningsmæssig analyse af udtrykket “Livet er en drøm”. 1964. 2 s. Utrykt.
 2. Om emner uden for tilværelsen. 1964. 4 s. (Filosofisk betydningsanalyse). Utrykt.
 3. Krigens historie. En gennemgang af en amerikansk propagandatekst om vietnamkrigen. 1966. 7 s. Utrykt.
 4. Prædikattillæg. En ordklassemæssig udskillelse af gradsadverbierne m.m. 1966. 13 s. Universitetsopgave. Utrykt.
 5. Forsøg over genkendelse af figurer og tal. 1967. 11 s. Psykologisk laboratorierapport. Utrykt.
 6. Forsøg over læsning. 1967. 12 s. Psykologisk laboratorierapport. Utrykt.
 7. Kritik af kapitlet “Vilje” i Justus Hartnacks “Filosofiske problemer” 1966. 1967. 5 s. Utrykt.
 8. Etik. En kort analyse og derefter sammenligning med Justus Hartnacks “Filosofiske problemer” 1966, det 7. kapitel side 255-256. 1967. 3 s. Utrykt.
 9. Forsøg over øvelse. 1967. 10 s. Psykologisk laboratorierapport. Utrykt.
 10. Studenterundersøgelse 1974 (sociologisk). 7 s. Trykt i Universitetsavisen for Kbh.s Univ. 1. marts 1974.
 11. Kommentarer til Wimmers oldnordiske læsebog. Munksgaard 1966. 2. rev. udg. 1968. (Sammen med Jørn Lund). 117 s.
 12. Experience, Reality and Conditions for Description. Inquiry vol. 11, Oslo 1968. 16 s.
 13. Semantic Boundary Lines in Languages and their Influence on our Cognition of the Surrounding World. Acta linguistica hafniensia vol. 13, nr. 1. Copenhagen 1970. 29 s.
 14. Frie associationer. (Psykolingvistiske forsøg over fænomenet frie associationer). Festskrift til Jørn Lund 30-1-1974. (Eksemplarer findes på Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket i København). 12 s.
 15. Om gjorde, gjorde, vokalforlængelse foran rt og wa > wo i ældre østnordisk. 1969-70. Utrykt. 9 s.
 16. Udtaleforskelle i Danmark. Aldersbestemte – geografiske – sociale. Gjellerup 1974. 113 s. (Sammen med Jørn Lund).
 17. Dansk Rigsmål I-II. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København. Kbh. 1975. 823 s. (Sammen med Jørn Lund).
 18. Responsum vedr. Dansk Etymlogisk Ordbog, 1976 (jf. forordet til ordbogens 3. udg.) . 8 s. Utrykt.
 19. Kommentar til Peter Zinkernagel: ”Hvordan ved vi det vi ved?”, Symposion, Odense Universitet, maj 1976. Kbh. 1976. 4 s. Utrykt.
 20. Ordforrådets omfang og vækst. I: "Børnenes sprog – sprogene omkring børn" udg. af Mogens Jansen og Jørn Lund. Hans Reitzel 1979. 66 s.
 21. Intonationsstudier 1977-79: Inquit-reglen. Spørgsmålsintonation. Intonationen i de fremhævede ord i sætninger med sammenligningstryk. Affektfremkaldt retligger med trykdyk. Punktum-figuren. Utrykt . 19 s.
 22. Om lydlove. Foredrag holdt i november 1977 i Selskab for nordisk filologi, trykt i 1980 i årsberetningen for 1977-78. (Foreligger i engelsk oversættelse) . 7 s.
 23. Almenfonetiske emner. Referat af en møderække med Jørgen Rischel. 1977. 11 s. Utrykt.
 24. Dansk Udtaleordbog. To papirer henvendt til ordbogens redaktion og baggrundsgruppe: a) Om nogle stilkommentarer i Dansk Udtaleordbog. 1978 3 s. b) Om notation af -er / -re i Dansk Udtaleorbog. 1978 8 s. Se i øvrigt om den færdige ordbog i nr. 52.
 25. Værdiladede ord. Skitse. Undervisningsintroduktion. Projektbeskrivelse. 10 s. 1979.
 26. Social factors in the Sound Change of Modern Danish. Proceedings of the 9. International Congress of Phonetic Sciences. Copenhagen 1979. 8 s.
 27. Til den såkaldte a-omlyd i nordisk. 1979. (Utrykt). 13 s.
 28. Die neuere Entwicklung in der Aussprache des dänischen rigsmål. Ein Überblick. Skandinavistik, Jahrgang 10, Heft 1, Glückstadt 1980. 12 s.
 29. Find 5 fejl. 2 artikler om sprogrigtighed i Mål og Mæle nr. 1 1979 og nr. 4 1980. 10 s.
 30. Sammenligningstryk. Dets mekanik og semantik. Foredrag holdt i december 1979 i Selskab for nordisk filologi, trykt 1981 i årsberetningen for 1979-80. 13 s.
 31. De vigtigste kvindelige tiltaleformer fra middelalderen til i dag. Skematisk. Kbh. 1980. 1 s. (Utrykt).
 32. Normproblemer. Foredrag holdt på konference om internordiske ordbøger oktober 1980 i Göteborg. Udgivet i Nordisk Språksekretariats rapporter nr. 1, Oslo 1981. 11 s.
 33. Godt dansk – dårligt dansk. Foredrag holdt i oktober 1980. 10 s. (Utrykt).
 34. Forskellene mellem skrift og tale. Skematisk. Kbh. 1981. 3 s. (Utrykt).
 35. Foredrag holdt i lingvistkredsen marts 1982 om Jan Katlevs ”Til spørgsmålet om de københavnske sociolekters regiolektale basis”. 15 s. (Utrykt).
 36. I gámmeldas jýwl. Transskription efter båndoptagelse af en prøve på vendelbomål. Trykt p. 56-57 i ”Skolen, Samfundet og Dialekten” udg. af Elisabeth Hansen og Jørn Lund, Frederikshavn 1983. 2 s.
 37. Svar på Harry Andersens “Nogle bemærkninger til Lars Brink og Jørn Lund “Dansk rigsmål” II (1975)”. 1983. 11 s. (Utrykt).
 38. Kompendium i dansk for svenske universitetsstuderende. Lydoversigt. Dansk skrift > dansk lyd. Bøjning. Syntaks. (Ufuldstændigt). 1983 . 21 s.
 39. Det danske sprogs historie. Sproghistorisk kapitel til brug for nr. 49. Stockholm 1983. 30 s.
 40. Hirtshalsprojektet – et fremskridt i videnskaben (?). Foredrag holdt på den internordiske dialektkonference i Hirtshals i 1983. En anmeldelse af den i nr. 36 nævnte bog. 23 s.
 41. Om betydningsforskellen på selvfölgelig, naturligvis, selvsagt og utvivlsomt, uden tvivl, givetvis, givet, ganske givet. Stockholm. 1984. 3 s. (Utrykt).
 42. Formelt subjekt i dansk og svensk. Stockholms universitet 1985. 3 s.
 43. Bricka ~ Bakke, et slumpetræf eller ej? Afskedsforelæsning ved Stockholms universitet 7. juni 1985 3 s.
 44. Den ideale ordbogsartikel om det danske smil – i rigssproget. I: ”Ingemar Olsson 25 augusti 1988” (festskrift). Meddelanden från Institutionen för nordiska språk 28, Stockholm. 1988. 7 s.
 45. Moderne dansk. Indledningsforelæsning. Islands Universitet. 1985. 7 s.
 46. Tabu og noa i nutidens dansk. Tale til Islands Universitets filosofiske fakultet holdt den 29. november 1985. 7 s.
 47. Kompendium i dansk grammatik for islændinge. Islands Universitet. 1986. 78 s.
 48. Quasiideale ordbogsartikler om modalverberne ville, skulle, måtte og burde. (Utrykt). Islands Universitet. 1986. 9 s.
 49. Enska mun ekki útrýma Norðurlandamálunum (Engelsk vil aldrig fortrænge de nordiske sprog). Avisartikel i Morgunblaðið 4. september 1986. Udkom i dansk sprogdragt i Nyt fra sprognævnet nr. 4. 1988.
 50. Kjeld Kristensen: Dansk for svenskere. Under medvirken af Lars Brink. Liber Förlag. Stockholm 1986 148 s. Om min medvirken se forordet.
 51. Islandske Folkesagn med gamle og nye illustrationer af islandske kunstnere. Tekstredaktør og medoversætter. Sleipnir A/S. Reykjavik. 1986. 114 s.
 52. Nogle udtaletræk i moderne dansk, der særlig vanskeliggör andre nordboers forståelse. Islands Universitet. 1987. 2 s.
 53. Transskriptionerne bilag 6-7c s. 88-91 og baggrundsoplysninger i forbindelse hermed i Ulla Börestam: Dansk-svensk språkgemenskap på undantag – Nordisk språkförståelse i nutidshistoriskt och regionalt perspektiv belyst av svenska gymnasieungdomars förståelse av äldre og nutida talad danska. FUMS-rapport 137. Uppsala Universitet. 1987 [udk. 1988]. 102 s.
 54. Om danskundervisningen på Islands Universitet og lidt om islændingenes danskkundskaber i almindelighed. Foredrag holdt den 13 august 1887 på konference om undervisningen i skandinaviske sprog på Island, Færöerne og Grönland, afholdt i Reykjavik. Nordisk Språksekretariats rapporter 8. Oslo 1988. 16 s.
 55. Om begreberne rigssprog, standardsprog og dialekt. Nysvenska Studier 66. 1986 [udk. 1988]. 38 s.
 56. Den danske udtale. Kapitel i antologien ”Sproget her og nu” redigeret af Erik Hansen og Jørn Lund. Dansk Sprognævns skrifter 14. Gyldendal 1988. 20 s.
 57. Dansk-svensk ordlista. De 1000 vanligaste danska orden bortsett från de 856 självklara. Udg. af Nordisk språksekretariat og Bokklubben Norden 1988. 36 s. (Trods heftets populærvidenskablige ydre er der tale om et originalt videnskabeligt arbejde, dels med at lemmatisere de danske ulemmatiserede frekvensorbøger, dels med at præcisere ordenes betydningsvarianter og udtrykke disse eksakt på svensk.)
 58. Sprogrigtighed. Foredrag holdt i Málfræðifélagið den 23. februar 1988. 21 s. Foredraget gentaget i Lingvistkredsen i København den 6. december 1988.
 59. Hjernedødskriteriet. Kbh. 1988 5 s. (Utrykt).
 60. Kompendium i dansk fonetik for islændinge. Islands Universitet. 1989. 55 s.
 61. Mennesker mødes – derfor overlever menneskene. Mål & Mæle 1989. København. 3 s.
 62. Hvorfor er dansk talesprog så svært at forstå? Nordisk Kontakt nr. 16-17. Stockholm 1989. 2 s.
 63. Messung von Dialektunterschieden. Resumé i Colloquium of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences: ”Dialect and Standard Language 15-18 October 1990.” 2 s.
 64. Klassiske troper og figurer. Skematisk oversigt. Reykjavík 1990. 4 s. (Utrykt).
 65. Hvad gør tekster svære at forstå? Skematisk oversigt. Reykjavík 1990. 1 s. (Utrykt).
 66. Udgivelse af Lars Chandresh: Planetrapporter. Optegnelser fra et Ophold på Planeten Jorden. Forlaget Dania. Kbh. 1990. 112 s.
 67. Den Store Danske Udtaleordbog. Hovedredaktør og hovedforfatter. (Medforf.: Jørn Lund, Steffen Heger og J. Normann Jørgensen.) Om arbejdets fordeling se forordet. 1990 (anført som 1991). 1659 s.
 68. Bogstavernes historie. Skematiske oversigter over de fønikiske, græske, etruskiske, latinske og runiske bogstaver. Reykjavík 1991. 4 s. (Utrykt).
 69. Rökstenen i Östergötland ca. 800 e. Kr. En nøjagtig translitteration, transskription (med alternativer) og oversættelse af alt forståeligt i indskriften. 1991 og 1999. 2 s. (Utrykt).
 70. Nogle gamle bøjningsmønstre. En bøjningslære opstillet i fuldt udskrevne paradigmer på ur-indoeuropæisk, urgermansk, urnordisk og fællesnordisk med definitioner og kommentarer. Afsluttet 2009. 39 s. (Utrykt). [doc]
 71. Den Store Danske Udtaleordbog. Mål & Mæle, 13. årg. nr. 4. 1991. 5 s.
 72. Respekt for sproget. Mål & Mæle, 14. årg. nr. 1-2. 1991. (Festskrift til Erik Hansen). 1 s.
 73. Danmarks mindste ord. Om præpositionen i’s betydningsvarianter. Mål & Mæle, 14. årg. nr. 4. 1991. 6 s.
 74. Tebrev, subst.” Om hvorvidt tebrev og posete er oversættelseslån. ”80 Ord til Christian Lisse 12. januar 1992”. Udgivet af Selskab for Nordisk Filologi. Kbh 1992. 2 s.
 75. Dönsk-íslensk orðabók. Lydskrift og omfattende konsulentvirksomhed, jf. forordet. Ísafold. Reykjavík 1992. XXXII + 944 s.
 76. Fem sprogminutter holdt i Danmarks Radio sommeren 1993. (Om lumske ligheder). 5 s.
 77. Nye udgaver af nr. 46, senest 6. udg. 1994. Nu 92 s.
 78. Fem sprogminutter holdt i Danmarks Radio sommeren 1994. (Om betydningen af Europa). Trykt i Nyt fra Sprognævnet 1995 nr. 2. 3 s.
 79. Fem sprogminutter holdt i Danmarks Radio sommeren 1995. (Om bøjning). 5 s.
 80. Lydskriften i SDE. ”Nyt fra Danmarks Nationalleksikon” nr. 13. 1995. 1 s.
 81. Kväva ~ kvæle, et slumpetræf? Om ubeslægtede ligheder i dansk og svensk. 23 s. Arkiv för Nordisk Filologi nr. 111, Lund 1996. Stor udvidelse af nr. 43. Undersøgelsen blev i sin daværende form fremlagt i Selskab for Nordisk Filologi den 14. sept. 1989 og resumeret i Årsberetning 1987-1989 s. 72-74.
 82. Forfatter- og konsulentvirksomhed for Gyldendal ved ”Den Store Danske Encyklopædi” i sproglige spørgsmål herunder tilrettelæggelsen af lydskriften og udarbejdelsen heraf. Bl.a et 25 sider langt responsum om lydskrift. Tilsyn med lydskriften i bind 1 og 2; udarbejdelse af al lydskrift i bind 3 og 4. Desuden artikler om sprog og sproghistorie. Bind 1 udkom i 1994, bind 4 i maj 1996.
 83. Konsulentudtalelse til forlaget Forum om Steven Pinker: ”The Language Instinct” (1994). 1995. 3 s.
 84. En af de eneste. Mål & Mæle 19. årg. nr. 2. 1996. 5 s.
 85. Den Danske der-konstruktion. Danske Studier 1997. Kbh. 52 s.
 86. Omfattende besvarelse af ”Forslag til dansk standard for leksikalske datasamlinger” udsendt til høring af Dansk Standard 1-11-1996.
 87. 7 sprogminutter holdt i Sveriges Radio. (Om klusilsvækkelse, de danske talord, taletempo).1997. 7 s.
 88. Onomatopoietika - når udtalen maler betydningen. Bidrag til Antologien “Det er korrekt” i Anledning af 50-Aaret for Retskrivningsreformen af 1948, udgivet af Dansk Sprognævn. Kbh. 1998. 20 s.
 89. Kaj Munk og demokratiet. Foredrag holdt på Folkeuniversitetets kursus i Vedersø den 25. juni 1998. 14 s. [doc]
 90. Omfattende kommentarer til Erik Hansen & Lars Heltofts udkast til kap. II af Grammatik over det Danske Sprog. 1998. 5 s.
 91. Bliv sprogbevidst, og frels verden! Kronik i Jyllandsposten 10. februar 1999.
 92. Betydningsforskellen mellem tro og synes. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1999. 10 s.
 93. Danske fonotaksregler og dansk fonotaksitypi. 1998 9 s. (Utrykt).
 94. Betydningen af subjekt, et symptomisk begreb. 1999. 9 s. (Utrykt).
 95. Stødets fordeling. (Rutediagram). 1999. 2 s. (Utrykt).
 96. Heterogene begreber. 1999. 5 s. (Utrykt).
 97. Kongen af Danmark s bolsjer. Om tilhørs-præpositionen s. Nydanske Studier 26-27 2000. 8 s.
 98. Kommunikation mellem generationer. Ældres & yngres sprog – bro eller barriere? Ældreforum Kbh. 2000. 10 s.
 99. Min fars smukke land. Fortællinger af islandske forfattere. (Medredaktør og medoversætter). Reykjavík 2000. 179 s.
 100. Om den sproglige forskel mellem Hansen-a og Larsen-a. Mål & Mæle 23. årg. nr. 1. Esbjerg 2000. 5 s.
 101. Sound Changes in Late Middle Danish 1350-1500 / Dansk lydhistorie 1350-1500. Bidrag (på eng.) til stort tysk samleværk ved Oskar Bandle. 2000. 52 s. [doc]
 102. Modsatte betydningsvarianter. Mål & Mæle nov. 2000. 7 s.
 103. Engelsk i dansk. Udvikling, status, normering. Sprogs status i Danmark år 2001 (red. A. Holmen & J.N. Jørgensen). 2000. 16 s. EN udvidet version, 35 s., blev uddelt på den tilhørende konference på Kbh.s Univ. 2001. [doc]
 104. Kvindeskikkelser hos Kaj Munk. Foredrag holdt på sommerseminar 2001. 17 s. [doc]
 105. XXX og YYY. (Om manglende hypokoristica af far og mor). Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli 2001. 8 s.
 106. Salvus sis, Erice Grammatice! Sproglige Åbninger... Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. 13 s.
 107. Er de rige-rige? Ny reduplikation i engelsk og dansk. Mål & Mæle nov. 2001. 4 s.
 108. Hvad er et folk? Kronik i Information i maj 2002.
 109. Letled. Foredrag holdt på MUDS 2002 i Århus. 2004. 21 s. [doc]
 110. Hvad har leksikografien lært af semantikken? Intet! Nordiske Studier i Leksikografi 6. Rapport fra konference om leksikografi i Norden Tórshavn 21.-25. august 2001. 2003. 11 s.
 111. En upåagtet tonal kommutation i dansk. Take Danish – for instance. Linguistic studies in honour of Hans Basbøll... 2003. 8 s. [doc]
 112. Nye pendulord. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen 4. februar 2004. 11 s.
 113. Jeg elsker Dem, frøken Petersen! Sproget i dansk film. Nationale Spejlinger (red. Toftgaard & Hawkesworth). 2003. 35 s.
 114. Hyperkorrektion, hyperperegrinisme og hypernaturalisering. Festskrift til Jesper Herman 2004. 12 s. [doc]
 115. The synchronism of the Proto-European features. Festskrift til Jens Elmegaard Rasmussen 2004. 7 s.
 116. Verner’s Law and word division in Pre-Germanic. Festskrift til Jens Elmegaard Rasmussen 2004. 6 s.
 117. Betingede hypoteser. 2003. 17 s. (Utrykt.)
 118. Lydudviklingen 1350-1500. Foredrag i Selskab for nordisk filologi nov. 2002. 2004. 19 s. [doc]
 119. Dansk i hundrede år. "Lægen" feb. 2005. 4 s.
 120. Etnonymer – det danske sprogs bersærkergang. "10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog" (red. Widell & Kunøe). 2005. 22 s. [doc]
 121. Hvor mange fraser er der i dansk? "Hermes" nr. 35. 2005. 21 s. [doc]
 122. Sankt Sørens cirkus. Mål & Mæle, særnummer tilegnet Jørn Lund, december 2005. 4. s.
 123. Nyt om der. Danske Studier 2005. 39 s. [doc]
 124. Det flade a vil dø. Studier i Nordisk 2004-2005. Selskab for Nordisk Filologi. Kbh. 2006. 9 s. [doc]
 125. Den fraseologiske terminologi. "Nordiske Studier i Leksikografi 8. Rapport fra konference om leksikografi i Norden Sønderborg 24.-28. maj 2005". 2006. 13 s. [doc] [engelsk]
 126. Mjød. Mål & Mæle nr. 1, 2006. 1 s.
 127. Ingen fodboldlån i islandsk. Mål & Mæle nr. 3, 2006. 1 s.
 128. Danmark dejligst vang og vænge. Lyrik af islandske digtere på dansk. (Medredaktør, oversætter af div. og konsulent). Rvík. 2007. 283 s.
 129. Speech Act Switching Idioms. "Nouveaux apports à l’étude des expressions figées". (Ed. Germán Conde Tarrío). Fernelmont 2007. 16 s. [doc]
 130. Bevingede Ord. I anledning af Bevingede ORD, 7. udgave. "LexicoNordica" 14, Oslo 2007. (Sammen med Ken Farø). 26 s. [doc]
 131. Arkaiserende – gammeldags – historisk. Tre slags ælde. Mål & Mæle. 31/3 2008. 4 s. [doc]
 132. Leksikalske huller. "Nordiske Studier i Leksikografi 9". Rapport fra konference i Akureyri maj 2007. 7 s. Rvík. 2008 [2009]. [doc]
 133. A plaintiff gone astray. "LEDA-Nyt" nr. 47. (Kommentar til ordbogsanmeldelse). 2009. 3 s.
 134. 26 sprogklummer i "Jyllands-Posten" 2008 og 2009. Kafkask. – Demokratisk, et misbrugt ord. – Skolemesterreglen om hvor og da. – Nogle, noen, og nole. – Standser Leipzig ved dette tog? – Nogen noen nålle. – Det mystiske "l". – Får Jeronimus endelig ret? – Va a nomalt? – Jeg bærer ikke nag. – Solgte kroppe. – Uklar skøn-metaforik. – På ministerens vegne. – Tabu-ord. – Er De til te? – Værdiladede ord. – Ordklasser I. – Ordklasser II. – Kunst. – Demagogi. – Skibonit og skagbo. – En dumsmarthed. – Stråmand. – Hvad er min ret? – Jeg beklager. – København, du har alt... .
 135. Hvor meget tysk er der i dansk? Sprogvidenskab i glimt (red. Farø, Holsting, Larsen, Mogensen & Vinter). 7 s. Odense 2009. [doc]
 136. Angiveligt – en ansvarsflugt. 12. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus 2009. 8 s. [doc]
 137. Fin på den. (Om udtrykket være fin på den). Mål & Mæle 33/1 2010 (med Ken Farø). 2 s.
 138. Alting. (Om ordet alting’s oprindelse). Mål & Mæle 33/2 2010. 1 s. [doc]
 139. Pålydende-betydning i ordbøger. Nordiska studier i lexikografi 10. Tammerfors 2010. 5 s. [doc]
 140. Uklar skøn-metaforik. (Udvidelse af klumme i nr. 134). Mål & Mæle 33/4 2010. 3 s. [doc]
 141. 9 sprogklummer i Jyllands-Posten 2010. Sprogrigtighed. – Hykler! – Olsens klassesamfund. – Kongehuset er ingen anakronisme. – Sprogfejl. – Skriftsprogsfejl. – Verdens bedste kneb. – Selvbærende udsagn. – »Uartig«.
 142. En om-tolkning. (Om udtrykket som om at). Ordmagneten (festskr. til Jørn Lund) 2011. 12 s. [pdf]
 143. Uklassisk vendelbomål i 3 generationer. Jysk, Ømål, Rigsdansk mv. Århus 2011. 16 s. [doc]
 144. Otto Jespersen som fonetiker. RASK 33. Odense 2011. 11 s. [doc]
 145. Sex og Ståsted. Kronik i Information ca. 15.11.2011. [doc]
 146. Begrebet ’begreb’ i begrebsordbøger og udenfor. LEDA-Nyt 52, nov. 2011. 3 s. [doc]
 147. 18 sprogklummer i Jyllands-Posten 2011. Tinkerdal. – Lydlove. – Naturlove. – Far han er stærk. – Danske værdier. – Et samfund der ikke er der. – Dybbøl mølle maler. – Syslernes gang på jorden. – Udannede biologer. – Elendige amatører. – De unge. – Hjælpeverber. – Déja-vu. – Revolution. – Ironi, hvad er det? – Hadefuld tale. – Flyvetræde. – Tøjeri.
 148. The etymology of Nordic kuna ’woman’. The Sound of Indo-European (udg.: B.N. Whitehead et al.). Kbh. 2012. 6 s. [doc]
 149. Hvis! Språknytt nr. 3 2012. 1 s. [doc]
 150. 20 sprogklummer i Jyllands-Posten 2012. Om at dratte. – Europa og EU. – Ansvar. – Verbale fluktuationer. – T eller ikke t. – Reservedele. – Symbolpolitik. – Trusler og bølle-metoder. – Statsautoriserede udtaler. – Hun er over 63 år. – Underlivslingvistik. – Forkerte udtaler. – Stædighed. – Problematisk.– Sprogsvindel.– Minister = »tjener«?. – Regelformørkelse. – Jens Jensensvej. – Liberal eller liberalist. – Stumme d’er.
 151. Hvordan udtales en apposition? Festskrift til Henrik Jørgensen. Århus 2013. [doc]
 152. Nyere danske lydlove. Udtaleændringer siden 1955-generationen. Mål & Mæle 35/1 2013.
 153. Medvirken ved en enquete i dagbladet »Politiken« om »ækle ord«, nov.-dec. 2013.
 154. 19 sprogklummer i Jyllands-Posten 2013. Et hængeparti. – Hængte eller hang II. – Løsrevne betydninger. – Dykke eller dukke. – Ved buffeten. – Topscoreren s. – Finske fiduser. – Dobbelt så lidt. – Fakta & følelse. – De vár helte. – Det dovne »man«. – Skat. – Skab. – Ølgryde. – Ansvarsfrihed. – Grænseuklarhed. – Mandschauvinisme. – Hvad betyder »agent«? – De regnesvage.
 155. Tale er sølv. Om begrebet syntaktisk ellipse. I: Danske Studier 2014. (Sm. m. Jørgen Schack)
 156. Meget 2. I: Mål & Mæle maj 2015.
 157. Bevingede og ubevingede ord fra dansk revy. I: Danske Studier 2015. (Sm. m. Kjeld Kristensen).
 158. Nyere danske lydlove 2. I: Mål & Mæle marts 2016.
 159. Klichéer. I: Språknytt 2018, 46/1.
 160. Synonymitis. I: Nordiske Studier i Leksikografi nr. 13, 2016.
 161. Unknown origin. I: Usque ad radices. Indo-European Studies in Honour of Birgit Anette Olsen 2017.
 162. Torbens datter. I: Fraseologi. Festskrift til Torben Arboe. 2018.
 163. Adjektiv eller adverbium? I: Nordiske Studier i Leksikografi nr. 14. 2018.
 164. Ordet sild. I: Sild a la Palægade. 2019.
 165. Sexolingvistik. I: Mål & Mæle dec. 2019.
 166. Min ven Lars Anton. I: Mål & Mæle juli 2020. [doc]
 167. 2.-ledstryk og andre sprogformer i Kortvending. I: Danske Studier 2020. [doc]
 168. Lydudviklingen i middeldansk 1100-1500. År 2020. [docx]
 169. Ordtransformation. I: Leda-nyt nr. 70. Nov. 2020. [docx]
 170. Klummer i Jyllandsposten ca. hver uge.